Miniškolka Hrad

Vážení rodiče a přátelé miniškolky,

miniškolka HRAD se nachází na adrese Jarní 50, Brno-Maloměřice v nově zrekonstruovaných prostorách v  přízemí Administrativního centra HRAD.

Zázemí miniškolky na Hradě

Jako výhodu považujeme oddělenou místnost na spaní pro nejmenší děti o velikosti 18m2 (zajištění nerušeného odpočinku). Herna – prostor, kde tráví děti nejvíce času, kde si mohou hrát, tvořit, nebo se stravovat, je má 80 m2. Od jara bude k dispozici vlastní zahrada o velikosti cca 500m2 s herními prvky. Zajištěn je bezbariérový vstup.

Co nabízíme

Zázemí miniškolky HradDětskou skupinu pro děti od jednoho roku do šesti let. V rámci adaptačního programu mohou rodiče zůstat s dítětem v miniškolce po nezbytně dlouhou dobu.

Prostory miniškolky jsou určeny pouze pro děti. Zajištěna je požadovaná intenzita přírodního i umělého osvětlení a přímé větrání. Podlahy v herně jsou vyrobeny z moderního materiálu, který se snadno udržuje a dezinfikuje a současně má odpovídající tepelné vlastnosti. Miniškolku jsme vybavili hračkami a didaktickými pomůckami vhodnými pro malé děti. Součástí je i sportovní náčiní a materiál pro výtvarné činnosti.

Služby Miniškolky na HRADĚ jsou provozovány od 1. 1. 2018 jako doplňková činnost obecně prospěšné společnosti Centrum sociálních a poradenských služeb HRAD o.p.s. Ta vznikla za podpory Nadačního fondu VRANOV a její činnost je upravena zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

Celý prostor schválila Krajská hygienická stanice a odpovídá potřebám dětí předškolního věku.

Pokračujte na:

Komentáře jsou uzavřeny.